Privacy Policy

Privacy belijd

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels opgesteld middels de Algemene Verordening Gegevensverwerking:

Uw persoonsgegevens:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@goudservice.nl
Eveneens voor het aanpassen/inzien en of verwijderen van uw gegevens kunt contact opnemen met info@goudservice.nl

Inkoop en terugkoop transacties:
Wij zijn van rechtswege verplicht om bij elke inkoop- en terugkoop transactie uw gegevens te noteren en op te slaan.
Wij zullen deze gegevens op geen enkele manier verspreiden en enkel en alleen beschikbaar stellen aan politie of justitie indien daar een officieel verzoek voor wordt ingediend.
U behoud ten alle tijden het recht om uw transactieverleden op te vragen. (Let op hier kunnen kosten aan verbonden zijn) U kunt dit aanvragen door een mail te sturen naar info@goudservice.nl

Wanneer u ons filiaal een product verpand of verkoopt zijn wij verplicht de volgende gegevens te noteren:

  • Voornaam , Achternaam en Geboortedatum
  • Adres en Woonplaats
  • Uitgifte datum en plaats en het nummer van een geldig ID bewijs

Wij kunnen tevens gebruik maken van een klantensysteem waarin uw informatie is opgeslagen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Bijvoorbeeld de looptijden van een verpanding of een aan/verkoop historie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via de website
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goudservice.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Onze website werkt met cookies, dit zijn kleine bestandjes die op uw computer geplaatst worden. Dit is enkel bedoeld om uw volgende bezoek sneller te laten verlopen. U kunt overwegen de cookies uit te schakelen in uw webbrowser.
Er worden geen persoonsgegevens verzameld. Er is een Google analytics aanwezig voor het meten van de bezoekers, hierbij worden ook geen gegevens van u verzameld.

Bewaking van uw en onze eigendommen
In onze vestiging zijn middelen aangebracht voor uw en onze veiligheid in de vorm van een camera systeem.
Het beeldmateriaal dient alleen voor onderzoek wanneer dit strikt noodzakelijk is en is niet ter inzage beschikbaar doch alleen wanneer strikt noodzakelijk voor Politie/Justitie.

Goudaankoop
Hoflandplein 16
2525 HA Den Haag
info@goudservice.nl